Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

30/08/2023 - 09:55

Sáng ngày 29/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho toàn thể CNVCLĐ phường, Bí thư chi bộ, Trưởng BĐH, Trưởng, phó, thành viên Ban công tác Mặt trận, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và tổ trưởng, tổ phó 29 tổ dân cư.

Tại hội nghị, báo cáo viên Huỳnh Thị Thanh Liên - Chủ tịch Hội Luật gia TP.Bà Rịa đã phổ biến, thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được Quốc hội thông quan từ ngày 10/11/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 06 chương, 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.


Đánh giá: