Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VNPT SMARTCA

04/11/2023 - 10:45

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 31/10/2023 của UBND thành phố về việc triển khai cung cấp dịch vụ ký số của VNPT SmartCA cho người dân trên địa bàn thành phố Bà Rịa, nhằm hỗ trợ và cung cấp tối đa các dịch vụ giúp người dân tham gia trực tiếp vào công cuộc chuyển đổi số và sử dụng các dịch vụ trực tuyến hiệu quả UBND phường đã tổ chức hội nghị triển khai và hướng dẫn người dân cài đặt dịch vụ chữ ký số qua ứng dụng VNPT SmartCA vào lúc 8h30' ngày 01/11/2023 tại hội trường UBND phường.

Thông qua hội nghị, UBND phường đã phối hợp với Trung tâm VNPT Bà Rịa tổ chức tuyên truyền cho người dân và hướng dẫn cách cài đặt dịch vụ chữ ký số VNPT SmartCA, kết quả đã cài đặt thành công 62 chữ ký số cá nhân cho người dân. Trong thời gian tới UBND phường tiếp tục chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng vận động tuyên truyền người dân thực hiện cài đặt ứng dụng chữ ký số, hướng tới tham gia và góp phần thực hiện công tác chuyển đổi số tại địa phương.


Đánh giá: