Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

QUYẾT ĐỊNH 5828/QĐ-UBND NGÀY 01/11/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO CÁC CƠ QUAN, BAN NGÀNH, UBND CẤP XÃ NĂM 2023


Đánh giá: