Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng về ngày cuối tháng của Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu

14/09/2023 - 09:00

Thực hiện công văn số 1214/PKT ngày 11/9/2023 của phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa về việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng về ngày cuối tháng của Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu. Nay, UBND phường Phước Hiệp đề nghị các đơn vị tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương đến tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường về thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng về ngày cuối tháng của Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức, cá nhân sử dụng điện biết, tạo sự đồng thuận, cụ thể như sau:

- Lịch ghi điện sẽ từng bước chuyển về cuối tháng, đến hết năm 2025 sẽ đồng loạt ghi điện 1 lần vào ngày cuối tháng nhằm giúp khách hàng dễ nhớ ngày ghi, thanh toán tiền điện hàng tháng và để ngành Điện phục vụ, cung cấp thông tin đến Quý khách hàng tốt hơn mà vẫn tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng.

- Các nội dung triển khai thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng cụ thể như sau:

1. Lộ trình thực hiện Chọn các trạm Công cộng/ chuyên dùng có tỷ lệ công tơ điện tử và đo ghi từ xa từ cao đến thấp, ưu tiên thực hiện trong cùng đơn vị địa chính, thời điểm bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số từ tháng 08/2023 đến hết năm 2025.

2. Việc tính toán tiền điện: Tiền điện hàng tháng của khách hàng được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng thực tế sử dụng được ghi nhận trên công tơ và giá bán lẻ điện áp dụng theo Quyết định số 1062-QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ Công Thương, đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt thì áp dụng định mức của từng bậc thang và được tăng định mức tương ứng theo số ngày sử dụng thực tế.

3. Thông báo lịch thay đổi ngày ghi chỉ số Công ty sẽ thông báo đến khách hàng sử dụng điện trước khi dịch chuyển lịch ghi chỉ số công tơ điện ít nhất 15 ngày. Hình thức thông báo như: Thông qua Cơ quan Báo, đài; cơ quan truyền thanh địa phương; email, app CSKH, Zalo, tin nhắn, Website ngành điện…đúng quy định, đảm bảo công khai minh bạch và quyền lợi khách hàng không bị ảnh hưởng.

Nguồn: Công văn số 827/UBND-VP ngày 13/9/2023 của UBND phường Phước Hiệp


Đánh giá: