Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Mua bán hóa đơn và chế tài xử phạt

29/05/2023 - 08:40

Việc mua bán hóa đơn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và có thể bị phạt nặng. Dưới đây là một số nội dung về cần biết.


Đánh giá: