Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Lãnh đạo

1 Võ Thanh Bình Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND Phường
Số điện thoại: 0937.265.797
Email: binhvt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
2 Trần Trung Huy Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Số điện thoại: 0909.266.096
Email: huytt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
3 Phạm Thị Phương Tuyền Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Số điện thoại: 0907.008.677
Email: tuyenphamtp@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
4 Mã Duy Cường Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường
Số điện thoại: 0707.002.424
Email: cuongmd@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
5 Nguyễn Thế Hòa Phó Chủ tịch UBND phường
Số điện thoại: 0913.947.770
Email: hoant@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa - Xã hội
6 Võ Văn Dân Phó Chủ tịch UBND phường
Số điện thoại: 0938.723.999
Email: danvv@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế
7 Trần Thị Thanh Hồng Chủ tịch UBMTTQ phường
Số điện thoại: 0772.939.737
Email: hongttt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:
8 Đặng Thị Trúc Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQ phường
Số điện thoại: 0948.417.117
Email: nguyendtt@baria.baria-vungtau.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: