Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức
Thực hiện nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của UBND phường Phước Hiệp v triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo uyết đ nh số 03/200/BNV ngày 26 tháng 02 năm 200 của Bộ Nội vụ và quy chế Văn hóa Công sở theo quyết định số 129/2007/-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.UBND phường xây dựng văn bản triển khai thực hiện như sau:
Xem thêm
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 65/2023/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, đồng thời thay thế Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/ 2023 của UBND tỉnh về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023.
Xem thêm
Thông báo
Xem thêm

908.116


Hôm nay: 2.453
Hôm qua: 3.775
Tuần này: 21.289
Tháng này: 88.875
Trong năm: 205.483
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về Trang thông tin mới của Phường Phước Hiệp