Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11-2023
Một số quy định, chính sách mới do Trung ương ban hành phảt sinh hiệu lực trong tháng 11/2023 như: quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công; giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; nhiều tổ chức được thu phí xuất cảnh, nhập cảnh; các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong lĩnh vực xây dựng...
Xem thêm