Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

07/10/2022 - 10:06

Sáng nay (06/10), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đồng chủ trì Hội nghị.

Tham gia tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan.

IMG_1824.JPG

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng điều phối NTM Trung ương đã trình bày tóm tắt nội dung các Quyết định số 924/QĐ-TTg, Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về việc triển khai thực hiện 02 Quyết định này.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới NTM thông minh; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Chương trình hướng tới các mục tiêu trong phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số như: ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số; có ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số; có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến; phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 01 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hoá…).

Chương trình đặt ra 04 nhiệm vụ gồm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM; thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng NTM và 05 giải pháp trọng tâm nhằm đào tạo và nâng cao năng lực về chuyển đổi số; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu số; triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng NTM; huy động nguồn lực triển khai.

Hướng tới mục tiêu góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn; 40% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; ít nhất 50% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; 80% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý; mỗi tỉnh, thành phố triển khai 1 - 2 mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô cấp huyện trở lên với công nghệ phù hợp; ít nhất 15% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; ít nhất 35% số huyện có đề án cải tạo chất lượng môi trường nước mặt khu vực công cộng và có mô hình xây dựng hoặc cải tạo cảnh quan ao hồ; có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Chương trình gồm 9 nhiệm vụ chính về: cấp nước sạch nông thôn; chất thải rắn sinh hoạt; nước thải sinh hoạt; chất thải và phụ phẩm nông nghiệp; bao gói thuốc bảo vệ thực vật; bảo vệ môi trường làng nghề; cảnh quan môi trường nông thôn; an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; công tác vệ sinh và 04 giải pháp trọng tâm về truyền thông và nâng cao năng lực; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; khoa học công nghệ; huy động nguồn lực; phát huy vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

IMG_1819.JPG

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân hoan nghênh các địa phương đã có nhiều mô hình, giải pháp hay trong bảo vệ môi trường nông thôn và cần được nhân rộng trên cả nước. Đồng chí Thứ trưởng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản, chính sách về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; đây là những căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan, đơn vị thực hiện. Do đó, trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường nông thôn để nâng cao chất lượng môi trường sống người dân, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp; đồng thời quan tâm triển khai hiệu quả các vấn đề về xử lý, thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, xử lý dứt điểm các bãi rác gây ô nhiễm môi trường, đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng, chủ động xây dựng các phương án, đề án về bảo vệ môi trường, có cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư để xử lý nước thải ở các làng nghề, đặc biệt là ở khu vực miền núi,... 

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng BNN&PTNT Trần Thanh Nam, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tham gia góp ý vào dự thảo các Kế hoạch triển khai Quyết định 924/QĐ-TTg, 925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện, trình ban hành, sớm triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình. Đồng chí Thứ trưởng BNN&PTNT cũng đề nghị các địa phương cần chủ động triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu đã đề ra tại 02 Chương trình về bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng NTM; trong đó tập trung vào xây dựng, nhân rộng các mô hình thí điểm trên các lĩnh vực.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch theo Quy chuẩn của Bộ Y tế đạt 86,1%; Kế hoạch đến cuối năm 2025 là 95% người dân nông thôn được tiếp cận với nguồn nước sạch từ các hệ thống cấp nước tập trung. Đối với bảo vệ môi trường nông thôn, Tỉnh đã quan tâm triển khai các dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn tại các địa phương. Tỉnh cũng đang lựa chọn các nhà đầu tư để triển khai Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện nhằm đáp ứng yêu cầu về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Tại các khu vực sản xuất nông nghiệp, Tỉnh hỗ trợ kinh phí để các địa phương xây dựng, bố trí các bể chứa để thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định đối với rác thải nguy hại. Về an toàn thực phẩm, đến nay, toàn Tỉnh có 100% hộ gia đình nông thôn và 100% các trường học, trạm y tế xã có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn. Chủ cơ sơ và người dân thường xuyên được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm do đó nhận thức của người dân ngày càng nâng lên. 

Công tác chuyển đổi số trên địa bàn toàn Tỉnh nói chung và trong xây dựng NTM nói riêng luôn luôn được Tỉnh quan tâm đầu tư, triển khai thực hiện. Nhờ đó, tỷ lệ hộ gia đình có thiết bị thông minh đạt 92,8%; tỷ lệ hộ gia đình có Internet cáp quang đạt 95,5%; tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt tỷ lệ 76,75%; hạ tầng mạng, đường truyền số liệu chuyên dùng đang được duy trì và vận hành ổn định; có 24.394 hộ sản xuất nông nghiệp đã được số hóa dữ liệu thông tin, trong đó số hộ có tài khoản gian hàng và giao dịch trên sàn thương mại điện tử là 1.286 hộ; các sản phẩm OCOP của Tỉnh đã được đưa lên nhiều sàn thương mại điện tử như postmart.vn và voso.vn...; 100% các đơn vị đã thành lập Tổ công nghệ với 503/503 tổ. Tỉnh cũng đang xây dựng Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trong đó tập trung thực hiện các nội dung về chuyển đổi số như phát triển kinh tế số, xã hội số trong xây dựng NTM. 

Kế hoạch thực hiện nội dung các Chương trình giai đoạn 2022-2025, Tỉnh tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cấp các nhà máy xử lý nước tập trung đồng thời mở rộng các tuyến ống chuyển tải nhằm cung cấp nước sạch đến các địa bàn dân cư nông thôn; phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ các nhà máy cấp nước tập trung đạt 95% với tiêu chuẩn 100 lít/người/ngày. Bên cạnh đó, Tỉnh tiếp tục triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn nói chung và tại khu vực nông thôn nói riêng, trong đó quan tâm đến công tác phân loại rác thải tại nguồn tại các địa phương; lựa chọn và xây dựng nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt phát điện; tăng cường công tác trồng và bảo vệ, chăm sóc rừng; tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt các nguồn nước sinh hoạt... Đối với an toàn thực phẩm, Tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xất, kinh doanh nông lâm sản, đảm bảo sản phẩm đáp ứng an toàn thực phẩm trước khi lưu thông ra thị trường. Về chuyển đổi số trong nông nghiệp, Tỉnh tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu số hoá về thổ nhưỡng, vùng trồng, chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp; số hóa lĩnh vực thủy lợi nước sạch nông thôn, chăn nuôi, lâm nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, các sản phẩm được chứng nhận OCOP; xây dựng chính sách hỗ trợ các Hợp tác xã, hộ nông dân ứng dụng công nghệ 4.0, IoT trong sản xuất, tham gia các sàn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; hoàn thành thực hiện số hóa trong ngành NN&PTNT.

Nguyễn Thúy - CTTĐT tỉnh


Đánh giá: