Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hiệp

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hiệp

Thông báo lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người lớn từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn phường Phước Hiệp, đợt 1 năm 2023

10/01/2023 - 17:30

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 09/01/2023 của Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 thành phố Bà Rịa về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đợt 1 năm 2023 trên địa bàn thành phố Bà Rịa

Ủy ban nhân dân phường Phước Hiệp thông báo lịch tiêm vắc xin trên địa bàn phường như sau:

  1. Thời gian, địa điểm:

 

Thứ ngày

Buổi sáng

Từ 8h00’ đến 11h00’

Buổi chiều

Từ 13h30’ đến 16h00’

 

 

Thứ tư ngày 11/01/2023

 

 

Trạm Y tế phường

 

Trạm Y tế phường

 

Thứ Năm ngày 12/01/2023

 

 

Trạm Y tế phường

 

Trạm Y tế phường

 

Thứ Sáu ngày 13/01/2023

 

 

Trạm Y tế phường

 

Trạm Y tế phường

 

 

Thứ Bảy ngày 14/01/2023

 

Trạm Y tế phường

 

Trạm Y tế phường

 

 

Chủ Nhật ngày 15/01/2023

 

Trạm Y tế phường

 

Trạm Y tế phường

 

 

2. Đối tượng:

 a. Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) cho các đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (bất kể loại vắc xin đã được tiêm trước đó), thời gian tiêm ít nhất là 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản; đối với người đã mắc Covid-19 tiêm ngay khi khỏi bệnh.

b. Tiêm liều nhắc lại (mũi 4) cho các đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 (bất kể loại vắc xin đã được tiêm trước đó), thời gian tiêm ít nhất là 4 tháng sau mũi 3; đối với người đã mắc Covid-19; tiêm sau khi mắc Covid-19 3 tháng (đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3).

3. Sử dụng vắc xin:

- Dùng vắc xin AstraZeneca.

Ủy ban nhân dân phường Phước Hiệp trân trọng thông báo./.


Đánh giá: